Address: 61C National Road – Nhon Khanh Hamlet – Nhon Nghia Ward – Phong Dien Disrict – Can Tho City – Viet Nam.
Cellphone: +84 918494743 Mr Tuan
WhatsAAp :  +84 918494743
Mail :  tuan.boutiquelodge@gmail.com

Vietnamese Address: Cầu Gạch Sung, Quốc lộ 61C – Ấp Nhơn Khánh – Xã Nhơn Nghĩa – Huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ – Việt Nam.
Điện thoại: 0918 494743.

CONTACT US FORM:

Call Now